דרגשים
חיפוש מוצר
או חפש ע"פ ספק

דרגשים

מבחר דרגשים לאחסון בגובה לניקיון נוח של אזור האחסנה והגנה על המוצרים המאוחסנים, על פי הנחיות משרד הבריאות.